ลืม username / passwordโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

Username
Password

มีปัญหาการใช้งานโปรแกรม ติดต่อ 8519 ระบบงานสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

พัฒนาโดย นายจิรายุ สงคง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Copyright © 2020 VENERABLE THAWISAK JUTINDHARO HOSPITAL . All Right Reserv